itquorum

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://itquorum.pl/. Administratorem strony jest ITQUORUM S.C., prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “ITQUORUM S.C. Ireneusz Pełka Piotr Buksa”, Dąbrowa k/Poznania 28,  60-175

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: ireneusz.pelka@itquorum.pl

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi osobiście, drogą telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub e-mailem.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

Dane przekazane Administratorowi przetwarzane są w celu:

a. przesyłania Użytkownikowi newslettera.

b. wystawienia faktury w związku z realizacją umowy kupna-sprzedaży produktów oferowanych przez ITQUORUM S.C.. – art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

c. realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.

d. w usprawiedliwionym celu Administratora – ochrony mienia poprzez monitoring wizyjny realizowany przy pomocy kamer zainstalowanych na terenie ITQUORUM S.C. – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

e. wynikającym z prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz stron trzecich, którymi są dostawcy towarów nabywanych przez Administratora celem dalszej sprzedaży – tj. w celu prowadzenia rozliczeń z tymi dostawcami, przyjmowania zamówień i ich realizacji, prowadzenia działań marketingowych – art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz lub wykonania oferowanych usług.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

· prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

· prawo do przenoszenia danych;

· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;

· prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umów sprzedaży z klientem i prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

Pliki cookies i inne technologie

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,

a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie

z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony oraz zbierające pliki cookies:

kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony; Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie Strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące; zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

filmy z serwisu YouTube – wyświetlając taki film, godzisz się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube.

 

kontakt e-mailowy – Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Wiadomość może także zawierać inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem. Dane osobowe przekazywane Administratorowi poprzez wiadomość e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.